Documentatie

Onderstaand diagram geeft in hoofdlijnen het onderzoeksproces met Centurial weer.

snelstartdialoog

start of open een project

netwerkdiagram

voeg een bron toe

brondialoog

voeg bestanden toe
extraheer informatie

bronweergave

auto correlatie

correlatiepaneel

bekijk bewijs en conclusies

persoonsweergave

analyseer

analyseweergave