Versiehistorie

Deze pagina geeft een overzicht van alle wijzigingen en versies van Centurial.

2021

3 september 2021 (1.22)

Web scrapers.

2 augustus 2021 (1.21.4)

 • Reparatie voor de 'plak' functie van de Html Editor [ME], [RR].
 • Reparatie voor fout in de Analyseweergave van het Status feit [TW].
 • Reparatie voor issue waarbij de Partnerschap checkbox in het Beweringenpaneel voor relaties niet de gebeurtenissen en verhalen togglede.
 • Verbetering van de groepering van indexnummers in de Persoonsweergave [VS].
 • Verbetering van de weergave van de familienaam 'Mackie' [RR].
 • Diverse tickets en fouten gerepareerd.

5 juli 2021 (1.21.3)

 • Reparatie van de formattering van de achternaam 'Machus' [TW].
 • Reparatie van de fout waarbij de Persoonsweergave niet werd bijgewerkt wanneer de brondatum van een reeds gecorreleerde bron werd aangepast [HvS].
 • Reparatie van diverse fouten en foutjes [VS].

13 juni 2021 (1.21.2)

 • Reparatie voor vervelende bug waardoor soms de laatst ingetypte karakters niet correct worden opgeslagen [KH], [RA].
 • De rol 'Dominee' toegevoegd aan de gebeurtenis 'Kerkelijk huwelijk' [GS].
 • Reparatie van diverse fouten en foutjes.

6 juni 2021 (1.21.1)

 • Verbeterde logging van fouten, maakt geautomatiseerde analyse mogelijk.
 • Eerste stap in de overgang van .NET Framework to .NET Core.
 • Reparatie van diverse fouten en foutjes.

28 mei 2021 (1.21)

Gebeurtenissen - deel 2: Verhalen en rollen

 • Introductie van rollen:
  • Hiermee kun je de rol van een persoon tijdens een gebeurtenis opgeven.
  • Gebruikt het Informatiepaneel om de rollen voor een gebeurtenis te tonen en te bewerken.
  • Wordt geleverd met een goed doordachte lijst van rollen per soort gebeurtenis, denk aan getuigen, peetouders, aanwezigen, enzovoort (nogmaals dank, Marc Engel).
  • Getuigen en peetouders zijn zelf volwaardige persoonsentiteiten.
  • Bijgewoonde gebeurtenissen worden in de tijdlijn getoond, inclusief een indicator voor de overeenkomstige rol.
  • Rollen kunnen bewerkt worden terwijl de bron al gecorreleerd is [PB].
  • Toegevoegd indirect bewijs voor geboorte- en overlijdensdata op basis van gebeurtenissen die een persoon bijwoonde.
 • Introductie van verhalen.
  • Hiermee kunnen gebruikers vrije-tekst verhalen aan gebeurtenissen koppelen [MB].
  • Verhalen kunnen ook aan personen en relaties worden toegevoegd met behulp van de speciale Verhalen gebeurtenis.
  • Verhalen kunnen net als andere eigenschappen ingevoerd en geanalyseerd worden.
  • Verhalen kunnen bewerkt worden terwijl de bron al gecorreleerd is [PB].
  • Verhalen worden in de tijdlijn weergegeven.
 • Diverse nieuwe feiten:
  • Het nieuwe Status veld vervangt het oude Vital Status veld, en laat nu ook de waarden Ongehuwd, Getrouwd, Gescheiden, en Verweduwd toe [MHa].
  • Doodgeboren is gepromoveerd tot een apart selectievakje.
  • De tijdlijn toont nu één Doodgeboren gebeurtenis in plaats van twee afzonderlijke geboorte- en overlijdensgebeurtenissen op dezelfde dag.
  • Introductie van het feit Vondeling [IvG].
  • Het toevoegen van een gebeurtenis zonder datumbeweringen activeert nu indirect bewijs dat de gebeurtenis vóór de brondatum plaatst [MB].
  • Bijgewerkt indirect bewijs voor geboorte- en overlijdensdata op basis van het status veld en het Doodgeboren feit.
  • Toegevoegd indirect bewijs voor de echtscheidingsdatum op basis van de status.
 • Verbeteringen aan gebeurtenissen:
  • Invoering van een speciaal Beweringenpaneel voor Gebeurtenissen dat de nieuwe verhalen en rollen bevat.
  • Verhalen en rollen toegevoegd aan de Gebeurtenisweergave en de Analyseweergave.
  • Gebeurtenissen die geen ander bewijs hebben dan dat ze in de toekomst liggen worden niet langer getoond [GS].
  • Tijdlijn heeft nu tooltips voor gebeurtenissen.
  • Introductie van verschillende nieuwe gebeurtenissen: Kerkuittreding [HH], Faillissement [PR], Excommunicatie [ME], Eeuwige gelofte [PB], en Registration of Marriage [CH].
  • Veranderde de leeftijdsgrenzen voor de meeste gebeurtenissen voor volwassenen van 18-35j in >18j [PR].
  • Toegevoegd indirect bewijs voor de datum van gebeurtenissen op basis van de geboorte- en sterfdata van het voorwerp van de gebeurtenis.
  • Gebeurtenissen kunnen nu bewerkt worden terwijl de bron al gecorreleerd is.
 • Een nieuwe ondersteuningsfunctie toegevoegd, genaamd Verstuur uw project:
  • Hiermee kun je met een enkele klik je project naar Centurial Support uploaden.
  • Handig als je vragen hebt die specifiek over je onderzoeksproject gaan.
 • Verzoeken van gebruikers en bug fixes:
  • Alle gebruikersacties in het Informatiepaneel zijn nu herhaalbaar door de Shift toets ingedrukt te houden [PR].
  • Bronsoorten toegevoegd voor Paspoort en Geboortekaartje [DH].
  • Reparatie van een bug in de Gebeurtenisselector [GS].
  • Reparatie van een bug in het Correlatiepaneel [MHe].
  • Verbeterde ondersteuning van Cyrillische namen [PV].
  • Controle toegevoegd op de lengte van een bestandspad bij het importeren van bestanden van een NAS [BW].
  • Een lijst van kinderen toegevoegd aan elke overeenkomstige partner in de Persoonsweergave.
  • Fix voor bug die 'mei, 2021' als 'mei ??, 2021' weergaf.
  • Drastisch verbetering van de aanvankelijke laadtijd van projecten, vooral voor grotere projecten [PV].

14 april 2021 (1.20.3)

 • Reparatie voor een fout in het Beweringenpaneel dat optrad wanneer te snel tussen entiteiten werd geschakeld [SB].
 • Reparatie voor een issue in het Beweringenpaneel waardoor een gebeurtenis niet kon worden verwijderd wanneer de bron reeds was gecorreleerd [KH].
 • Enkele kleinere fouten opgelost.

9 april 2021 (1.20.2)

 • De Gebeurtenissenlijst uitgebreid met filtering en sortering op soort gebeurtenis [PB].
 • Reparaties voor fouten en foutjes.

3 april 2021 (1.20.1)

 • Reparatie van fout waardoor sommige web scrapers hun werk niet konden doen.
 • Reparatie voor fout die voorkomt dat Centurial opstart voor enkele van de minder gebruikte culturen.

2 april 2021 (1.20)

Gebeurtenissen - deel 1: een herontwerp.

 • Introductie van meer dan 60 nieuwe gebeurtenistypes:
  • Gebeurtenistypes voor de belangrijkste levensfasen - geboorte, jeugd, volwassenheid, gezin en overlijden.
  • Een doordachte selectie van gebeurtenistypes voor de grootste wereldreligies - Boedisme, Christendom, Hindoeïsme, Islam, Jodendom, Sikhisme (met uitgebreide dank aan Marc Engel).
  • Met specifieke aandacht voor de vele soorten van modern partnerschap.
  • Inclusief vele, specifiek door gebruikers verzochte gebeurtenistypes [PB], [EF], [VvC], [IvG], [DA], [WL], [JvdL], [NM], [RvdL], [HH], [PR], [TM], [EV], [KH].
 • Gebeurtenissen zijn gepromoveerd ('functie elders') tot een derde entiteit, net zoals personen en relaties dat zijn:
  • Centurial ondersteunt nu meerdere voorkomens van eenzelfde gebeurtenistype bij één persoon of relatie.
  • Herontwerp van het Beweringenpaneel om onderdak te bieden aan de nieuwe opzet voor gebeurtenissen.
  • Ontwerp van een Gebeurteniskiezer die de gebruiker helpt bij het selecteren van het juiste gebeurtenistype.
  • Uitbreiding van het auto correlatie algoritme voor gebeurtenissen.
  • Introductie van de nieuwe Gebeurtenisweergave die alle conclusies voor een specifieke gebeurtenis weergeeft.
  • Toevoeging van nieuwe soorten indirect bewijs om gebeurtenissen beter te ondersteunen.
  • Verbeterde GEDCOM export die ook de nieuwe gebeurtenistypes bevat.
  • Het gebruik van de Gebeurteniskiezer is toegevoegd aan de tutorials.
 • Introductie van de nieuwe Gebeurtenissenlijst:
  • Voorziet in een chronologische lijst van alle gebeurtenissen in je onderzoeksproject.
  • Sortering op datum, op plaats of op hoofdrol.
 • Verbeterde Persoonweergave:
  • De tijdlijn geeft nu alle gebeurtenissen weer behorende bij de persoon.
  • Onthuld bij in inzoomen gebeurtenissen van steeds verder verwijderde familieleden.
  • Biedt directe toegang tot de Gebeurtenisweergave en tot de Analyseweergave voor de datum en plaats feiten.
  • Nu voorzien van een meer gedetailleerde datumweergave, bijvoorbeeld maart 1871-mei 1872.
 • Verbeterde styling en datumweergave:
  • Nieuwe styling voor de uitklappanelen aan de linkerzijde van het hoofdscherm.
  • Nieuwe styling voor de Persoon-, Relatie- en Gebeurtenisweergaven.
  • 'Bekijk bewijs' hernoemd naar 'Bekijk persoon', 'Bekijk relatie' en 'Bekijk gebeurtenis'.
  • Ondersteuning toegevoegd voor moderne vormen van partnerschap in de tool tip voor relaties.
  • Verbeterde datumweergave in alle schermen, inclusief de introductie van circa (±1830).
 • Interne refactoring, waaronder uitgebreide wijzigingen aan de Centurial engine ter ondersteuning van aanvullende soorten entiteiten.
 • Reparaties voor bugs.

20 maart 2021 (1.19.1)

 • Verbetering die ervoor zorgt dat identieke bestanden, toegevoegd aan meedere bronnen, toch maar één keer worden opgeslagen in het projectbestand, om zo dus opslagruimte te besparen. [AK], [MB]
 • Fix voor bug die optreedt wanneer bronnen, die eerder geïmporteerd zijn uit een GEDCOM en die HTML bevatten, worden geëxporteerd naar GEDCOM [TM].
 • Enkele reparaties voor bugs.

29 januari 2021 (1.19)

 • Nieuwe en verbeterde Persoonslijst:
  • Geboorteplaats, overlijdensdatum en plaats van overlijden toegevoegd [IvG], [AW], [KH].
  • Verbeterde performance voor grote aantalen personen [PB].
  • Nieuw ontwerp, inclusief kapitalen.
  • Verbeterde filters en sortering.
 • Het beweringenpaneel voorzien van auto-complete functie:
  • Voorkomt het meermaals opvoeren van dezelfde gegevens binnen een enkele bron [VvC], [AW].
  • Doet suggesties op basis van de ingevoerde beweringen en brondetails.
 • Toevoeging van het nieuw brontype uittreksel [DB].
 • Introductie van het Snelle toegangpaneel bij de Bestandsverkenner [Dh]:
  • Voeg snel recente bestanden toe vanuit de downloads, desktop, Mijn Documenten en Mijn Afbeeldingen folders.
  • Nu ook ondersteuning voor het plakken van afbeeldingen direct vanuit de browser.
 • Verbeteringen aan de file cache, zodat Centurial goed overweg kan met PC Cleaning tools [EF], [MB], [GvZ], [SB], [KH].
 • Fix voor bug waarbij Centurial crasht bij het toevoegen van eem specifiek soort afbeeldingsbestanden [GvZ].
 • Optie toegevoegd om de Browserextensie dialoog niet steeds te tonen bij het opstarten [RvdL].
 • De optie nummering toegevoegd aan de GEDCOM export dialoog, waarmee individuen opvolgend of herhaalbaar kunnen worden genummerd [PB].

2020

24 december 2020 (1.18.1)

 • Fix voor bug in de Persoonweergave en Relatieweergave waardoor conclusies niet altijd correct werden weergegeven [BvA].
 • Fix voor bug waardoor bronnen met een transcriptie niet konden worden verwijderd [MF].
 • Fix voor bug waardoor dubbele namen (zoals Jan-Jaap) niet altijd correct werden weergegeven [BW].
 • Fix voor bug die de brongegevens in de Brondialoog heel af en toe vernachelde [IvG].
 • Verbeteringen aan het Informatiepaneel en het plakken van teksten in het Beweringenpaneel [Mhe].
 • Enkele verbeteringen doorgevoerd in de nieuwe interactieve tutorials [SB].
 • Een scrollbar toegevoegd aan het opmerkingen veld in de Bronweergave [Mhe].
 • Diverse verbeteringen en reparaties.

4 december 2020 (1.18)

 • Introductie van interactieve tutorials:
  • Ontworpen om gebruikers stap voor stap mee te nemen door het Centurial onderzoeksproces, binnen in het Centurial venster.
  • Ontdek hoe Centurial werkt, zonder eerst de documentatie door te hoeven werken.
  • Geven een overzicht van het onderzoeksproces als geheel:
   • Het aanmaken van een nieuw project
   • Het toevoegen van bronnen
   • Het bepalen van de herkomst van een bron
   • Correlatie
   • Het gebruik van de browserextensie
   • Het importeren van een GEDCOM
   • Het bekijken van de resultaten
   • Het analyseren van het bewijs
   • Het fijnslijpen van de conclusies
  • Bieden bovendien specifieke tips en trucs bij iedere stap
  • Mooie vertalingen door Martin Hawlisch (Deutsch) en Kees Hessels (Nederlands).
 • Ondersteuning toegevoegd voor het invoeren van diakrieten (houd eenvoudigweg de toets ingedrukt waar je een diakriet aan wilt toevoegen).
 • De Centurial installatiebestanden en executables zijn nu digitaal ondertekend, waardoor bij installatie het Windows SmartScreen niet langer wordt getoond.
 • Enkele bugs opgelost.

27 september 2020 (1.17.1)

 • Reparatie voor crash die optreedt wanneer bestanden worden verplaatst na een web import [JvD].
 • Reparatie voor bug waardoor bestanden met een transcriptie niet konden worden verwijderd [JvD].
 • Optie 'Bekijk bewijs' toegevoegd aan het snelmenu van een persoon in het Informatiepaneel voor gecorreleerde bronnen [AW].
 • Reparatie voor bug die het aanpassen van een rechthoekig fragment verpest wanneer de rechthoek initiëel van onder naar boven werd getekend [AW], [MHe].
 • Verbeteringen in de weergave van meerregelige tekstfragmenten [MHe].
 • De breedte van het Informatiepaneel verbeterd [MHe], [EF].
 • De weergave van de achternaam Machielsen verder verbeterd [PB].
 • Meer zoom nivo's toegevoegd [PB].

4 september 2020 (1.17)

Herontwerp van de Bronweergave, fragmenten, transcripties, Analyseweergave, handtekeninganalyse

 • Een volledig nieuw ontwerp van de Bronweergave:
  • Nieuwe indeling, zodat ruimte vrijkomt voor nieuwe functies in de huidige en toekomstige releases.
  • Diverse verbeteringen aan de Bestandsverkenner:
   • Ondersteuning voor vorige/volgende paginanavigatie over meerdere documenten.
   • Heeft nu meer schermruimte tot z'n beschikking.
   • Sterk verbeterde file cache, waardoor enkele door gebruikers gemelde fouten zijn hersteld over bestanden die niet correct werden weergegeven.
   • Sneltoetsen toegevoegd voor navigatie door de pagina's van een document.
  • Verbeteringen in het Informatiepaneel:
   • Het toevoegen van een persoon activeert nu direct het Beweringenpaneel, zodat je direct met invoer kunt beginnen.
   • Diverse sneltoetsen voor het toevoegen en selecteren van personen en relaties (vooral met de Ctrl toets).
  • Een volledig herontwerp van het Beweringenpaneel:
   • De verschillende tabbladen zijn vervangen, door één volledige lijst met alle beweringen.
   • De verbeterde indeling gebruikt de beschikbare schermruimte beter.
   • De actieve bewering wordt nu opgelicht met een groene rand.
   • Wanneer de Bronweergave wordt geopend vanuit de Persoonweergave of de Analyseweergave, dan wordt de betreffende bewering vast geselecteerd.
   • De algehele performance van het Beweringenpaneel verbeterd.
   • Diverse sneltoetsen toegevoegd voor het selecteren en toevoegen van beweringen (met de Alt toets).
 • Introductie van het concept van fragmenten:
  • Laat onderzoekers een bewering koppelen aan het bijbehorende deel van een document (het fragment).
  • Ondersteuning voor rechthoekige fragmenten en meerregelige fragmenten.
  • Fragmenten verbeteren het proces van het overnemen van informatie uit een document.
  • Biedt de onderzoeker de mogelijkheid om fragmenten te annoteren en gekoppelde beweringen te beheren met het Fragmentpaneel.
 • Introductie van het nieuwe Transcriptiepaneel [AW], [IvG]:
  • Transcripties per bladzijde van een document.
  • Transcripties kunnen worden voorzien van opmaak, waaronder vetgedrukt, scheef, onderstreept, en lijsten.
 • Introductie van de nieuwe Analyseweergave [AW]:
  • Vervangt de eerdere Analysedialoog.
  • De nieuwe indeling toont de bronvermelding en bijbehorende fragmenten [MHa] direct naast het bijbehorende bewijs.
  • Groepeert het bewijs per conclusie voor verbeterde analyse.
  • Biedt directe navigatie vanuit de Analyseweergave naar de bij de beweringen horende Bronweergaven.
  • Het bewijsargument kan nu worden voorzien van opmaak, waaronder vetgedrukt, scheef, onderstreept, en lijsten.
 • Ondersteuning voor handtekeninganalyse:
  • Introductie van het nieuwe handtekening veld in het Beweringenpaneel, waarin de onderzoeker een fragment met de handtekening van een persoon kan toevoegen.
  • De Persoonweergave is uitgebreid met een nieuw Handtekeningpaneel.
  • De nieuwe Analyseweergave is onder andere ontworpen voor de analyse van handtekeningen.
 • Verbeterde zoekmogelijkheden:
  • Zoekt nu ook in bewijsargumenten, transcripties en bestandsnamen.
  • Verbeterd ontwerp en performance van de zoekresultaten.
 • Reparatie van diverse door gebruikers gemelde fouten:
  • Verbeterde leeftijdberekeningen voor complexe leeftijden zoals '5 maanden en 2 dagen' [MHe].
  • Reparatie van fout waarbij documenten soms niet correct werden afgebeeld [TM], [PB].
  • Reparatie voor de weergave van de Nederlandse achternaam Machielsen (die werd weergegeven als MacHielsen) [PB].
  • Directe toegang tot de instellingen toegevoegd in de GEDCOM export dialoog [MHe].
 • En zoals altijd vele performance verbeteringen en foutreparaties.

31 mei 2020 (1.16.2)

Een service release

 • Snelheid en kwaliteit van auto correlatie algoritme verbeterd [EF] [YZ].
 • Verbeterde weergave van voornamen [DM].
 • Brontype 'Scheepsmanifest' toegevoegd [FJ].
 • In de tool tip wordt nu het kerkelijk huwelijk weergegeven indien het burgerlijk huwelijk niet bekend is [EF].
 • Reparatie van 2 bugs in de import/export van bronnen [AW].
 • GEDCOM export uitgebreid met REPO tags voor publieke archieven [DM].
 • Reparatie voor bug die Centurial in zeer uitzonderlijke gevallen weerhield om op te starten [VC].

10 mei 2020 (1.16.1)

 • Verdere verbetering van de performance van het Auto Correlatie algoritme. Reparaties voor bugs in get generatienummer en de automatische layout algoritme voor imports via de browserextensie.

6 mei 2020 (1.16)

Tijdlijn, verwantschapsterminologie, GEDCOM export
 • Introductie van de tijdlijn voor personen:
  • Toont, als onderdeel van de Persoonsweergave, alle belangrijke gebeurtenissen van de persoon en de naaste familie.
  • Geeft per gebeurtenis de datum, verwantschap en leeftijd weer.
  • De tijdlijn kan worden gescrold, in- en uitgezoomd, en kan worden gebruikt om naar familieleden te navigeren.
  • Vult eindelijk de middelste kolom van de Persoonsweergave, deze ruimte was hiervoor gereserveerd sinds v1.0.
 • Introductie van verwantschapspaden en terminologie:
  • Specifieke ondersteuning voor Nederlandse, Engelse en Duitse naamgevingssystemen.
  • Ondersteuning voor termen zoals grootmoeder, neef en overgrootvader van de ex-partner.
  • Wordt in de nieuwe tijdlijn gebruikt om de verwantschap tussen de personen aan te geven.
  • Wordt in het Netwerkdiagram gebruikt om de verwantschap tussen iedere persoon en de proband aan te geven.
  • Introductie van indicatoren voor directe voorouders en nageslacht van de proband in het Netwerkdiagram.
  • Weergave van graden van verwantschap, generaties en kwartierstaatnummers.
 • Verbeteringen aan de GEDCOM export:
  • Introductie van het nieuwe GEDCOM export dialoogscherm.
  • Biedt de mogelijkheid om de export mode te kiezen: beste conlcusie, alle conclusies of alle bewijs [PB].
  • Insluiten of uitsluiten van levende personen. [AW]
  • Optionele export van alle multimedia bestanden [DM].
  • Kies wel/niet voor de export van schattingen van geboorte en overlijden [DM].
  • Introductie van de standaard GEDCOM pad instelling.
 • Gebruikerservaring and verzoeken van gebruikers:
  • Het status conclusie algoritme herbouwd, ondersteuning toegevoegd voor 'woonplaats sinds' of 'beroep tot' [IvG] [BvA] [AW].
  • Verbetering van de tool tips voor personen en relaties [AW].
  • Het Informatiepaneel gebruikt nu dezelfde naamweergave als het Netwerkdiagram [KH].
 • Reparaties van fouten:
  • Grote performance verbetering, vooral bij grotere projecten, waardoor in sommige gevallen wachttijden met wel 7 (!) seconden per transactie zijn teruggebracht.
  • Reparatie voor fout waarbij biologische ouders met een onbekend geslacht incorrect werden weergegeven [MH].
  • Verbetering van het scoren van datumbereiken in het Auto Correlatie algoritme.
  • Reparatie voor fout waardoor soms de informatierechthoeken in het Netwerkdiagram verdwenen [PB].
  • Ondersteuning toegevoegd voor de correct weergave van namen zoals McCartney en MacDonald [DM].

13 maart 2020 (1.15)

Adoptie- en pleegouders
 • Ondersteuning voor adoptie- en pleegouders.
  • Wijzigingen in het Beweringenpaneel voor de invoer van biologische, adoptie- en pleegouders
  • Verbeteringen aan het Netwerkdiagram zodat adoptie- en pleegouders en kinderen correct worden weergegeven.
  • Ondersteuning voor adoptie- en pleegouders in de Persoonweergave en Relatieweergave.
  • De GEDCOM export uitgebreid met de PEDIgree tag.
 • Het Netwerkdiagram toont nu visuele aanwijzingen wanneer aanvullende voorouders of afstammelingen aanwezig zijn (maar niet worden weergegeven) [AW].
 • Bruikbaarheid en reparaties:
  • Reparatie van de bug waarbij het openen van het snelmenu in het Informatiepaneel pas bij de 2e klik plaatsvond (i.p.v. de eerste klik).
  • Toevoeging van een verbeterde web scraper voor mensenlinq.nl
  • Verbeteringen aan de bestaande web scrapers.
  • Reparatie voor de bug waarbij een kind, dat enkele uren na geboorte overlijdt, as leveloos geboren werd weergegeven [PB].
  • Verbeterde ondersteuning voor de _RUFNAME tag in de GEDCOM export

17 februari 2020 (1.14.1)

 • Het veld Patroniem toegevoegd.
 • Uitbreiding van de GEDCOM export met _RUF, _ROEP, _PATR en Ondertrouw tags en events.
 • Enkele kleinere reparaties en verbeteringen.

8 februari 2020 (1.14)

Correlatiepaneel, Auto Correlatie algoritme and licenties
 • Introductie van het nieuwe Correlatiepaneel.
  • Vervangt de eerdere Correlatiedialoog.
  • Toont meer informatie, direct naast het Netwerkdiagram.
  • Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de uitkomst van het correlatie algoritme stap voor stap te doorlopen.
  • Gebruiksvriendelijker.
 • Diverse verbeteringen aan het Auto Correlatie Algoritme.
  • Verbeterde afhandeling van broers en zussen met dezelfde voornamen.
  • Aanvullende analyse van doop- en geboortedata.
  • Nieuw algoritme gebaseerd op bestaande relaties in het netwerk verbeterd de correlatie tussen meerdere generaties met dezelfde voornamen.
 • Met veel plezier enkele gebruikersverzoeken geïmplementeerd.
  • Nieuwe velden Nationaliteit [MB] en Ondertrouw [PB].
  • Nieuwe status Levenloos geboren [PB].
  • Nieuwe brontypes Bedrijfs- of organisatieregister [EF] en Fotokopie.
 • Introductie van de nieuwe gratis Proefeditie en de betaalde Persoonlijke Editie.
 • Verbeterde bruikbaarheid en styling.
  • Opnieuw gekeken naar 'Bekijk bron', 'Bekijk correlatie' en 'Bekijk informatie' menu opties, waarbij 'Bekijk informatie' nu automatisch de betreffende node in het informatiepaneel selecteert.
  • Verbeterde weergave van ingeklapte tool bars [ME].
  • Het Aantekeningen veld in de Bronweergave blijft nu zichtbaar, ook met langere bronvermeldingen [MB].
  • Het Netwerkdiagram wordt nu gecentreerd weergegeven.
  • GEDCOM export bevat nu ook bronvermeldingen voor gebeurtenissen als OCCU, RESI and EDUC.

5 januari 2020 (1.13.2)

 • Diverse reparaties, waaronder de koppellijst in de Brondialoog, conclusies voor datums, en de GEDCOM export.

2019

15 december 2019 (1.13.1)

 • Verbeteringen en reparaties voor cultuur, web scrapers, het netwerkdiagram, installatie, netwerk shares en performance.

22 november 2019 (1.13)

Culturen, talen, gebruikersinstellingen en het netwerkdiagram
 • Herinrichting van de monitorweergave van Centurial, waardoor het in meerdere talen en cultuurspecifieke weergavestijlen kon worden uitgevoerd.
  • Heel Centurial heringericht om elk laatste stuk tekst vertaalbaar te maken.
  • Introductie van ondersteuning voor specifieke culturen, verbetering van de manier waarop namen, datums en nummers worden weergegeven.
  • Veel verbeteringen aan de bewijssamenvattingen in het analysedialoogvenster.
 • Centurial is nu beschikbaar in het Nederlands:
  • Volledig in het Nederlands vertaald door native speakers Kees Hessels en Marc Engel.
  • Bevat nu specifiek Nederlandse kenmerken zoals de naamsortering (Gogh, van), roepnamen, en specifieke initialen (Th. van Gogh).
 • Centurial is nu beschikbaar in het Duits:
  • Volledig in het Duits vertaald door native speakers Benjamin Keune en Martin Hawlisch, en Marc Engel.
  • Bevat nu specifiek Duitse functies, zoals bijnaam, weergave van onderstreepte roepnaam (Vincent Willem van Gogh) en naamsortering (Leyen, van).
 • Introductie van veel nieuwe gebruikersinstellingen:
  • Instellingen voor cultuur, taal, kalenders en naamweergave.
  • Geavanceerde weergave-instellingen voor het netwerkdiagram.
  • Introductie van de mogelijkheid om het standaardpad voor projecten te wijzigen.
 • Verbeteringen aan het netwerkdiagram:
  • Verbeterde animatie en prestaties.
  • Navigeer achteruit en vooruit door de geschiedenis van personen.
  • Directe navigatie naar de proband.
  • Centreert nu automatisch rond de actieve persoon.
 • Bevat verzoeken van veel gebruikers, waaronder [MHe], [IvG], [MF], [EF] en [AW].
  • Opname van lokale cloudopslagmappen in het dialoogvenster Bestandssysteem.
  • De dag van de week wordt nu toegevoegd aan datumconclusies.
 • Bugfixes en prestatieverbeteringen.

4 oktober 2019 (1.12)

 • The bulk of this release is about a major overhaul of the inner workings of Centurial.
  • Preparing Centurial for future development.
  • Improving the loading times of projects slightly.
  • Fixing many, many issues along the way, including styling, GEDCOM import, auto correlation algorithm and performance.
 • Improved support for the clipboard:
  • Copy and paste sources and files over the clipboard.
  • Copy source citations and conclusions to the clipboard.
 • Introducing the Centurial Data Exchange Format:
  • An XML based format for exporting and importing data from/to a project.
  • Allows the user to import data in not-GEDCOM sources (user converts the data to XML, then imports the XML into Centurial).
  • The format is used for clipboard actions, import/export and the web scrapers.
 • Fixing bugs and issues reported by users [MHe], [IvG], [MF], [MHa] and [AW].

4 september 2019 (1.11.1)

 • Fixed several smaller bugs.

26 juni 2019 (1.11)

Search, Filter, Auto Correlator, Time of Event and more.

 • Introducing searching and filtering in Centurial Projects:
  • The Find dialog (ctrl+F) allows you search in all persons, relationships, evidence and sources in a project.
  • Supports searching with wildcards and regular expressions.
  • A filter is added to the Source List and the Person List, allowing you to filter the lists as you type.
 • Many improvements to the Auto Correlation algorithm:
  • Indirect evidence is applied to the source information before correlating, improving the auto correlation.
  • Auto correlation now validates generations before and after correlation, prevents messing up generations.
  • Added new indirect evidence rules, extrapolating the birth date of a persons based on their parents[DvO] and partners.
  • Many micro optimizations, all together improving the auto correlation success rate from <90% to >95%.
 • Added the time field to each event, allowing you to gather evidence on the time of day at which events took place.
 • Enabling Aero snapping for the Centurial main window, including a new Source Editor layout for side-by-side extraction of claims.
 • Many smaller new features:
  • Added source references for partners in the person evidence view.
  • Implementing the vacuum[MH] option to remove unused project space, effectively shrinking the project file.
  • The claims text editor now supports copy/paste of parts of the text.
  • Introducing the Extensibility Dialog.
 • Fixing one or two bugs, and improving several typos.

8 juni 2019 (1.10.5)

 • Fixed some more bugs.

16 mei 2019 (1.10.4)

 • Yet another improvement to the GEDCOM import (thank you user [jw]).

4 mei 2019 (1.10.3)

 • Another one bites the dust (thank you [aw] for reporting this one).

2 mei 2019 (1.10.2)

 • In case anyone's wondering, I'm on a little crusade of my own trying to get rid of all them annoying bugs. This versions fixes some more of them.

29 april 2019 (1.10.1)

 • The more users, the more bugs are unveiled. This patch fixes many of them, including those reported by [bej], [mh] and [rm].

24 april 2019 (1.10)

Browser extensions and Extensibility

 • Introducing the Centurial browser extension:
  • Import a web page directly from your browser into Centurial as a source.
  • Creates a source citation automatically.
  • Adds a screenshot of the web page to your source.
  • Attempts to import genealogical data using Schema.org Microdata.
  • Available for Google Chrome and Mozilla Firefox.
 • The web page is read using a web scraper:
  • Web scrapers allow for targeted import of data for specific web sites.
  • Currently available for Family Search, Wikipedia, Open Archieven and Genealogie Online.
 • Introducing the Centurial extensibility architecture:
  • Allows code enthusiasts to develop additional web scrapers.
  • Added a framework to publish your extensions to Centurial users.
 • Improving general stability, fixing several bugs and improving GEDCOM import.

22 februari 2019 (1.9)

A release full of improvements and feature requests by users.

 • A major upgrade of the Source Editor screen:
  • Support for multiple screen layouts.
  • Claims are now automatically classified as primary, secondary or undetermined.
  • Improved the File Explorer:
   • Added support for EXIF and the rotation and flipping of images[mh1].
   • Files can now be ordered using drag & drop.
   • If there is exactly one file available, this will be opened automatically.
   • Improved styling and user experience.
  • Improved the information editor:
   • Refactored and improved the adding and removing of persons and relationships.
   • Added templates for frequently used source types.
   • Added a selection box to easily select multiple persons.
  • Improved the claim editor:
   • Added new facts 'Religious denomination'[ba/ig/mh1] and 'Cause of death'[kh].
   • Added copy/paste[ig/mh2] to the claim editors, allowing the user to copy data between persons and relationships, also allowing the user to copy information from other programs as well, including extensive date parsing.
   • Extended the Age input field to include months, weeks and days[ba].
   • Status fields can now be synchronized with the source date.
 • Improvements to the Person Evidence view:
  • Improved the display by grouping source references[ba], for example [1-4] instead of [1] [2] [3] [4].
  • Source references like [1] now open the source by clicking.
  • Added year ranges to the display of statuses like residence and occupation.
  • Added a separate religion group panel.
 • Added support for the Islamic, Hebrew and Swedish[bs] calendars.
 • Miscellaneous user requests:
  • The person list is now sortable[ig].
  • When all information in the correlation dialog is merged to a single person, this person is selected in the Network Viewer[ba].
 • Various parts of Centurial are refactored, further improving performance and stability, fixing several bugs along the way.

7 februari 2019 (1.8.4)

 • Further improvements to the GEDCOM import.

12 januari 2019 (1.8.3)

 • Even more enhancements to the GEDCOM import.

8 januari 2019 (1.8.2)

 • Several fixes and improvements regarding GEDCOM import and export.

6 januari 2019 (1.8.1)

 • Fix for a bug introduced in v1.8 that causes Centurial to crash during project creation and directory browsing.

6 januari 2019 (1.8)

Centurial and the GEDCOM - part II

 • Added GEDCOM import (as a project):
  • Imports data and sources into a new project.
  • Allows the user to import an existing research project into Centurial.
  • Supports GEDCOM v5.5 and v5.5.1.
 • Introducing the new Quick Start dialog:
  • Create, Open, Restore and Import projects.
  • Contains a list of recent projects.
  • Download and open example projects.
  • Stay up to date with the news channel.
 • Improving the project user experience:
  • Improved the performance and user experience for opening projects.
  • Upgraded the Project dialog.
  • Added the project description.
  • Introducing the default project directory.
 • Many bug fixes and improvements in performance and stability.

2018

5 oktober 2018 (1.7)

Centurial and the GEDCOM - part I

 • Implemented GEDCOM Export:
  • Exports all individuals, families and sources in a project.
  • Supports GEDCOM version 5.5.1.
 • Added GEDCOM Import (as a source):
  • Import of small GEDCOM files (max. 247 individuals for now).
  • GEDCOM is imported as a single source.
  • Supports GEDCOM version 5.5 and 5.5.1.
 • GEDCOM Import (as a project) is scheduled for Centurial v1.8.
 • Added support for date ranges: before, after and between.
 • Updates of the data model:
  • Added the Cremation event.
  • Renamed 'Matrimony' to 'Church Marriage'.
  • Added the gender 'Intersex'.
 • Several bug fixes and small improvements.

21 juli 2018 (1.6)

A small service release.

 • Improving the auto correlation algorithm:
  • Fuzzy name matching.
  • Aware of birth and death dates
  • Improvement passes based on the existing family relations.
  • Much better performance.
 • Adding support of initals in the given names field.
 • Fixing several bugs and styling issues.

14 juni 2018 (1.5.1)

 • Fixing two bugs in the Source Dialog, one of which was introduced in the 1.5 release.

6 juni 2018 (1.5)

 • Tidying up the Source List by grouping sources into source list entries:
  • Sources in the same private archive are grouped together.
  • Sources from the same website are grouped together.
  • Sources from the same record series, interview, newpaper, cemetery, etc. are grouped together.
  • All in accordance with Evidence Explained.
 • Introducing the Source Explorer:
  • Explore and manage the sources in a single Source List entry.
 • Allowing the user to reuse source information:
  • Easily add a source based on an existing Source List entry, both from the Source List and the Source Explorer.
  • In the Source Dialog, select an existing source from the auto complete popup.
  • The Source Dialogs displays which fields are reused by multiple sources.
  • Generally saves a lot of typing when adding a new source.
 • Many improvements to the Source Dialog:
  • Simplifying the editor for personal names.
  • Introducing the date editors from v1.3 to the Source Dialog, including a short cut for the 'today' date.
  • Many improvements to styling and usability.
 • The addition of many new source types:
  • Journal, magazine and newspapers.
  • Web page, database entry (called 'extract' in previous versions), blog, social media, wiki entry and html edition.
  • Personal Knowledge and interview are extended to support multiple sessions.
  • Private and public archive types are extended with fields like email, website, telephone, access data and opening hours.

3 april 2018 (1.4.1)

 • Fix for bug that causes Centurial to crash at start-up.

3 april 2018 (1.4)

 • Introducing the new Relationship Evidence view:
  • Analysis of partnership events like marriage, matrimony and divorce.
  • Overview of all the children that are a result of a partnership.
 • Many improvements to the Network Diagram:
  • Persons with only one known parent are now displayed correctly.
  • If a person has multiple possible parents, they are displayed as a stack of parents.
  • Persons that appear more than once in the network diagram, are marked with an index number.
  • The Network Diagram now allows the selection of multiple persons by keeping the Control button down while selecting persons.
  • Partnerships now contain a desciptive tool tip and direct access to the relationship evidence view from the context menu.
  • The number of ancestor and descendant generations is now customizable.
 • Improved the Person Evidence view:
  • Added support for the analysis of parents of a person.
  • Now lists the partnerships of a person.
 • Added more indirect evidence:
  • Residence is derived from birth and death places and from the residence of parents and children.
  • The birth date is now derived from baptism date as well.
  • The death date is now estimated from the burial date.
 • Added a Date Converter as a utility for finding old records.
 • Improved support voor low screen resolutions by introducing scaling for resolutions beneath 1024x768.
 • Fixed a couple of bugs and improved general performance.

17 februari 2018 (1.3)

 • Improved the support for multiple calendars.
  • Added support for Gregorian, French Republican and Julian calendars.
  • Improved the entry and display of date values.
 • Added the Status concept.
  • A status is a fact that changes over time, like an occupation or a vital status.
  • Added the Occupation, Residence and Education statusses.
  • When extracting information from sources, you can now also extract Age and Vital Status claims.
 • Introduction of indirect evidence. Indirect evidence is evidence for facts based on other related evidence or conclusions.
  • When a source states the age of a person at a specific date, Centurial converts this to indirect evidence for the birth date of that person.
  • When a source states the vital status (alive or deceased) of a person, Centurial converts this to indirect evidence for the birth and death dates of that person.
  • Added indirect evidence based on human statistics, like the maximum human life span.
 • Added age calculations for persons.
 • Improved display of evidence in the person evidence view and the analysis dialog.
 • Improved the multiple document interface of Centurial.
 • Fixed several styling issues and bugs.

2017

30 december 2017 (1.2)

 • Added several 'Learn more' buttons that link directly to the corresponding tutorial videos.
 • Improved the person data display in the Person List and the Network Diagram.
 • Miscellaneous improvements and bug fixes.

17 december 2017 (1.1.1)

 • Patch for bug that prevents some users from installing Centurial.

10 december 2017 (1.1)

 • Added some more events: Marriage Banns, Matrimony, Baptism, First Communion, Confirmation and Ordination.
 • Improved the Correlation dialog.
 • Added Backup & Restore functionality.
 • Added the 'Marriage Booklet' source type.
 • Fixed 2 bugs found by users.
 • Many small improvements.

28 oktober 2017 (1.0)

The first, fully supported Centurial release.

 • Finalized the storage format for Centurial project files.
 • Changed the Centurial project file extension to .cent.
 • Extended the Help menu.
 • Renamed 'mapping' to 'correlate'.
 • Fixed some more bugs.

15 oktober 2017 (0.98)

This release is a complete revision of earlier versions, in preparation of the release of v1.0 later this October.

 • A complete overhaul of the Source citation mechanism:
  • Source representations are now stored in a nested format, enabling source list entry grouping in some future version.
  • The 'citation' storage level has been removed.
  • More than 2 layers of source provenance are now supported.
 • Added many new source types:
  • family artifacts
  • digital images, abstract and extracts
  • cemetery, church, vital and local government records
  • cemetery memorials
  • personal knowledge
 • Introduction of the Event structure which enables birth, death, burial, marriage and divorce events.
 • Upgrade of the information editor which greatly simplifies the extraction of information from sources.
 • The complete storage format has been validated and refactored.
 • Many, many bugs were fixed.

22 juni 2017 (0.10)

 • Added the Merge/Unmerge dialog for remapping information to hypotheses.
 • Extended the network diagram by drawing the relationships between persons.
 • Improved responsiveness by refactoring the network mapping code.
 • Added a FileSystem dialog for opening and saving files and directories.
 • Improved the File Explorer within the Source Editor.
 • Added recent projects to the QuickStart dialog.
 • Improved support for importing (large) GEDCOM files.
 • Improved the zooming/panning functions for all the different document viewers.
 • Added sorting to the Person List and the Source List.

13 april 2017 (0.9)

 • Initial pre-BETA release.