Beta Testing

Release cyclus

Nieuwe grote releases (versies 1.x) doorlopen een testcyclus voor ze naar alle gebruikers verzonden worden:

  • alfa-testen. Centurial wordt uitgebreid getest, zowel automatisch als handmatig, door de ontwikkelaar, zowel in een ontwikkelings- als in een productiecontext.

  • beta testen. Daarna wordt Centurial getest door verschillende beta-testers, om vroegtijdig problemen op te sporen die veroorzaakt worden door verschillende Windows configuraties of die in de blinde vlek van de ontwikkelaar zijn geglipt.

Bugs die gevonden worden nadat een release verzonden is, worden getriaged. Als ze ernstig genoeg zijn, wordt een patch (v1.x.y) uitgebracht. Als ze niet te veel gebruikers treffen of als er een oplossing voor is, worden ze in de volgende grote uitgave verholpen.

Beta-testen

Elke Centurial gebruiker kan lid worden van het beta-test team via het contactformulier. Een paar dagen voor een nieuwe grote release krijg je bericht dat een nieuwe versie beschikbaar is om te beta-testen.

Het belangrijkste doel van beta-testen is het uitvoeren van enkele basistests, om te controleren of de nieuwe versie zonder al te veel problemen op je laptop of PC werkt. De nieuwe versie installeren, hem starten en een projectje met een paar sources maken zou voldoende moeten zijn. Overweeg ook om een bestaand onderzoeksproject in de nieuwe Centurial versie te openen.

Je bent welkom om de nieuwe Centurial release uitgebreider te testen, of om ook specifieke (nieuwe) functionaliteit te testen, maar dit is optioneel. Daartoe worden de release notes bij de beta release gevoegd.

Nieuwe grote releases worden ongeveer om de 50 dagen verwacht. Omdat er meerdere beta-testers zijn, is het volkomen OK als je af en toe een release mist.

Praktische hints en tips

  • Bij bètatesten kan het nodig zijn Centurial te installeren en te verwijderen. Hierover is documentatie beschikbaar.

  • Zorg ervoor dat je back-ups ingeschakeld hebt (in het instellingen dialoogvenster), zodat je terug kunt keren naar eerdere versies van je onderzoeksproject als er fouten optreden.

  • Als je op een probleem of mogelijke bug stuit, laat het me dan zo snel mogelijk weten, zodat ik het probleem kan oplossen voor de release wordt verzonden. Je kunt ons op de hoogte brengen door te antwoorden op de bèta aankondigingsmail die je ontving of door het contactformulier te gebruiken. Beschrijf hoe je de fout kunt reproduceren, en overweeg eventueel een screenshot bij te voegen.

  • Centurial v1.21 introduceert een Upload functie (in het HELP menu) waarmee je een project met een enkele klik met me kunt delen.