Bestanden toevoegen aan je bronnen

10 januari 2020 door Fouke Boss

Met Centurial voeg je afbeeldingen en documenten rechtstreeks toe aan een bron. Daardoor ben je altijd maar één klik verwijderd van de bron en de bijbehorende scans, foto's of artikelen.

De Bestandsverkenner

Nadat je een nieuwe bron hebt toegevoegd aan je Centurial onderzoeksproject is de bronweergave voor het grootste deel leeg. In de rechterbovenhoek van de bronweergave vind je de Bestandsverkenner: het paneel dat de afbeeldingen en documenten bevat, die bij de bron horen:

Een bestand toevoegen aan de Bestandsverkenner

Er zijn verschillende manieren om een nieuw bestand aan de bron toe te voegen.

Slepen en loslaten

De eerste manier is door slepen en loslaten te gebruiken. Open daarvoor éérst de Windows Verkenner en navigeer naar de map die het bestand bevat dat je wilt toevoegen. Plaats de muisaanwijzer op het bestand, druk op de linker muistoets en houd deze muisknop ingedrukt. Zodra je de muisaanwijzer gaat bewegen zul je zien, dat het bestand met de muisaanwijzer meebeweegt.

Versleep dan het bestand naar de Bestandsverkener van Centurial, en, terwijl je de muisaanwijzer boven dat vlak houdt, laat je de muisknop los. Het bestand komt dan terecht binnen de Bestandsverkenner, en Centurial voegt het toe aan het project.

Kopiëren en plakken

Een andere manier om een bestand toe te voegen is het eerst te kopiëren en daarna te plakken in de Bestandsverkenner. Daarvoor begin je opnieuw met de Windows Verkenner, en zoek je het bestand op dat je wilt toevoegen. Selecteer het bestand met één klik op de linker muisknop, en kopiëer het bestand door ‘Kopiëren’ uit het snelmenu te kiezen, of door de bekende toetscombinatie Ctrl+C te gebruiken.

Activeer nu het venster van Centurial (door erop te klikken) en kies plakken in de Bestandsverkenner in de groene link ‘Kopiëren en plakken’ staat. Je kan óók klikken op ‘Plakken’ in de werkbalk linksonder, via het snelmenu kiezen voor ‘Plakken’ of de toetscombinatie Ctrl+V gebruiken. Ook nu zal je bestand worden toegevoegd aan het project.

Bestandsdialoog

De laatste mogelijkheid om een bestand toe te voegen is die, waarbij je de Bestandsdialoog gebruikt in Centurial. Je kan dat doen door op de groene link ‘Openen’ te klikken, of door in de werkbalk linksonder te klikken op ‘Voeg een bestand toe’. Klik je in de Bestandsverkenner op je linker muisknop, dan biedt ook het snelmenu je de mogelijkheid om een bestand toe te voegen.

Het proces werkt nu in feite andersom, want de bestandsdialoog laat je nu naar het bestand bladeren in je eigen bestandssysteem en dat toevoegen. Na je selectie wordt dat bestand toegevoegd aan je bron.

Verschillende indelingen van de Bronweergave

In de Bronverkenner heb je verschillende indelingen tot je beschikking. Daardoor kun je de kijk op je brongegevens optimaal instellen. Voor de rest van dit blog zal ik overschakelen naar de tweede indeling, die het grootste deel van het scherm toebedeelt aan de Bestandsverkenner.

Bestandsweergave

Na het toevoegen van een bestand aan je bron kun je het in detail bekijken door op het bestand te dubbelklikken of door na je selectie te kiezen voor Bekijk in het snelmenu dat verschijnt wanneer je op de linkermuisknop klikt. Centurial zal dan de geëigende bestandsweergave openen die bij dit type bestanden hoort. De naam van het bestand zie je staan in de linker bovenhoek van het bestandsweergave.

Afbeeldingen

De meestgebruikte bestandsweergave is de afbeeldingsweergave Met deze weergave kun je diverse soorten bestanden bekijken, zoals JPG, BMP en PNG bestanden.

Nadat je de afbeelding hebt geopend, kun je met de afbeeldingsweergave het beeld roteren door de knoppen en te gebruiken. Je kunt de afbeelding ook horizontaal () of verticaal () spiegelen.

Zodra de afbeelding is aangepast, kun je ook meteen inzoomen met behulp van de schuifregelaar in de linker benedenhoek of met behulp van je muiswiel terwijl je daarbij de CTRL-toets op het toetsenbord ingedrukt houdt.

Wil je de afbeelding verplaatsen, plaats dan de muisaanwijzer op de afbeelding. Houd de muisknop ingedrukt en verplaats je muisaanwijzer samen met de afbeelding zelf. Laat de muisknop los zodra het juiste deel van de afbeelding in beeld komt. Je kunt ook inzoomen met het zoom paneel in de linker benedenhoek van de afbeeldingsweergave.

Merk ook op, dat je in de afbeelding kunt schuiven als je het muiswiel gebruikt (dit keer zonder de Ctrl-toets in te drukken) of met behulp van de horizontale en verticale schuifbalken.

PDF bestanden

Centurial is ook voorzien van een speciale PDF-weergave, die, naast alle opties van de afbeeldingsweergave, de extra optie heeft om door de verschillende pagina's van het PDF-document te navigeren.

Centurial heeft nog 2 weergaven, namelijk voor GEDCOM-bestanden en platte tekstbestanden, maar die bespreek ik aan het einde van deze blog. Alle andere bestandstypen, zoals Microsoft Word-en Excel-bestanden of andere typen, kunnen ook worden toegevoegd aan een bron van Centurial, er bestaan daarvoor echter geen bestandsweergaven binnen het programma. In plaats daarvan zal Centurial deze bestanden openen in de daartoe geëigende externe software (Word voor Word-documenten, enzovoort).

Overschakelen van Bestandsweergave naar Bestandsverkenner

Als je wilt overschakelen van de bestandsweergave naar de Bestandsverkenner, gebruik je de knop Sluiten in de rechterbovenhoek van de bestandsweergave.

Bestanden beheren

Het is belangrijk om te vermelden dat je meerdere bestanden kunt toevoegen aan één bron. Heb je bijvoorbeeld meerdere aanhangsels vindt bij een huwelijksakte, adviseer ik om alle scans daarvan toe te voegen aan één enkele bron, zolang ze inderdaad afkomstig zijn uit dezelfde bron

Om een tweede of derde bestand toe te voegen, schakel je terug naar de Bestandsverkenner en voeg je een nieuw bestand toe met behulp van een van de nu bekende manieren: slepen en neerzetten, kopiëren en plakken of door gebruik te maken van het dialoogvenster bestand. Je ziet linksboven in de bestandsverkenner het aantal bestanden dat gekoppeld is aan de huidige bron.

Bestanden opnieuw ordenen

De volgorde waarin de bestanden worden weergegeven kun je makkelijk zelf wijzigen met behulp van slepen en neerzetten in de Bestandsverkenner. Selecteer het bestand dat je wilt verplaatsen, beweeg de muisaanwijzer naar de nieuwe locatie terwijl je de linker muistoets ingedrukt houdt en laat de muistoets los. Gebruik de Escape-toets om het verplaatsen van het bestand af te breken.

In de Bronverkenner wordt het eerste bestand van een bron gebruikt als de miniatuur voor de bron.

Een bestand exporteren

Als je een bestand uit Centurial wilt exporteren, selecteer je Opslaan als... uit het snelmenu van het bestand dat je wilt exporteren. Deze optie is ook beschikbaar in de afbeeldings- en PDF-weergaven.

In de bestandsdialoog die verschijnt, selecteer je de doelmap en klik je op de Opslaan knop. Centurial zal de Windows Verkenner openen voor de geselecteerde map.

Een bestand naar een andere bron kopiëren

Het kopiëren of verplaatsen van een bestand van de ene bron naar de andere is ook best eenvoudig. Selecteer het bestand en kies vervolgens Kopiëren of Knippen in het snelmenu (of gebruik de sneltoetsen, Ctrl+C voor kopiëren of Ctrl+X voor knippen).

Open vervolgens de bron waarnaar je het bestand wilt kopiëren en kies Plakken, vanuit het snelmenu of de werkbalk, of door de Ctrl+V toetscombinatie te gebruiken.

Een bestand verwijderen

Als je een bestand wilt verwijderen uit een bron selecteer je Verwijderen in het snelmenu van het desbetreffende bestand. Na selectie van het bestand kun je ook op de Delete-toets drukken.

Na je bevestiging zal Centurial het bestand van de bron verwijderen. Onthoud dat je het bestand nog steeds kan ophalen van een eerdere back-up.

GEDCOM-bestanden importeren

Tot slot wil ik een speciaal bestandstype bekijken: het GEDCOM-bestand. GEDCOM-bestanden zijn, zoals je waarschijnlijk al weet, bestanden waarmee je genealogische gegevens kan overdragen tussen verschillende softwaretoepassingen. Je kunt GEDCOM-bestanden opnemen in je Centurial onderzoeksproject, net als elk ander soort bestand, maar als je dit wilt doen, beveel ik een andere aanpak aan.

Ik raad je aan de Importeer een bestand optie die je vindt in het BRONNEN menu. Nadat je namelijk het gewenste GEDCOM bestand selecteert met behulp van de bestandsdialoog, zal Centurial automatisch een nieuwe bron aanmaken, alle relevante brongegevens uit dat GEDCOM-bestand opsporen, een bronvermelding maken, het GEDCOM-bestand (en het bijbehorende importlogboek) plaatsen in de Bestandsverkenner en zelfs de personen en relaties importeren naar het Informatiepaneel!

Deze actie toont je meteen ook de laatste twee bestandsviewers: de GEDCOM viewer en de platte tekst viewer.