Het gebruik van het Informatiepaneel

8 november 2019 door Fouke Boss

Bij alle stamboomsoftware kun je informatie over personen en hun relaties invoeren. Centurial is anders in die zin, dat deze informatie wordt ingevoerd in de context van een bron. Voor iedere bron tekent de gebruiker een kleine graaf die de personen in de bron met hun relaties beschrijft. In deze blog nemen we stap voor stap een kijkje in de manier waarop die informatiegrafen getekend worden.

Informatiepaneel

Het informatiepaneel is het paneel dat je in de hoek onderaan links in je bronweergave ziet. Nadat je een nieuwe bron hebt toegevoegd via de Brondialoog, is het informatiepaneel helemaal leeg. Nu is het aan de gebruiker om een grafiek te tekenen van alle mensen die in de bron te vinden zijn, inclusief hun onderlinge relaties.

De meest voor de hand liggende manier om dat te doen is gebruik te maken van de hyperlink die midden op dat lege paneel verschijnt (klik op de afbeelding om te vergroten):

Klik nu eenmalig op die groene link, waar ‘toevoegen van een persoon’ staat, en verplaats vervolgens de cursor naar de plek waar je de eerste persoon wilt tekenen. Klik dan nogmaals. Klaar!

De beweringen voor een persoon bewerken

Na het aanmaken van die eerste persoon is deze geselecteerd, wat wordt aangegeven door de groene rand die wordt weergegeven rondom de persoonsrechthoek. Als je exact één persoon geselecteerd hebt, kun je in het beweringenpaneel de beweringen over die persoon vanuit de bron overnemen. Dat gaat als volgt:

Merk op dat een niet geselecteerde persoonsrechthoek door middel van één klik kan worden geselecteerd.

Een partner toevoegen

Om een partner aan een bestaande persoon toe te voegen klik je die eerste persoon aan met je rechtermuisknop en kies je uit het snelmenu voor Voeg partner toe. Beweeg daarna de locatie van de nieuwe rechthoek naar de plaats waar je die wilt hebben en klik opnieuw.

Merk op, dat je die huidige actie kunt verlaten door de Escape knop in te drukken. Dat kan zolang je nog niet die nieuwe persoon hebt aangemaakt door een kilk.

De beweringen voor een relatie bewerken

Op dezelfde manier waarop je de beweringen voor een persoon kunt bewerken kun je ook die beweringen bewerken die opgaan voor de relatie. Dat doe je door de relatie te selecteren met een klik van je linkermuisknop.

Als je die relatie hebt aangeklikt verschijnt het relatiepaneel en toont het de beweringen voor die relatie. Je kunt die dan bewerken. Bekijk dit eerdere blog als je nog eens wilt zien hoe je een datum kunt bewerken.

Voeg een kind toe

Het toevoegen van een kind aan een bestaande persoon werkt op dezelfde manier als het toevoegen van een partner. Klik de bestaande persoon met de rechtermuisknop aan, maar kies nu uit het snelmenu voor Voeg een kind toe. Verplaats de rechthoek naar de gewenste locatie en klik eenmalig:

Merk op, dat dit nieuwe kind alleen het kind is geworden van de geselecteerde ouder en niet van de partner van deze geselecteerde persoon.

Voeg een ouder toe

Een ouder toevoegen is opnieuw niet anders dan het toevoegen van een partner of een kind, hoewel in dit geval zowel kind als ouder in het paneel bestaan. Dit verandert echter niet de volgorde van handelen:

Klik op het bestaande kind met je rechtermuisknop en kies uit het snelmenu Voeg ouder(s) toe. Klik vervolgens op de reeds bestaande ouder. Fluitje van een cent!

Personen verplaatsen

Nu willen we nog wat meer kinderen toevoegen aan die ouders. Om een beetje ruimte daarvoor te maken verplaats je dat eerste kind een klein stukje:

Plaats de muis op de persoon die je wilt verplaatsen, druk de linkermuisknop en terwijl je die ingedrukt houdt, verplaats je de muis naar de nieuwe locatie van de persoon en laat je de muisknop los. Merk op hoe de relaties netjes meebewegen.

Een kind toevoegen aan twee ouders

Ieder kind heeft twee ouders en de bronnen vermelden ze gewoonlijk beide. Daarom maakt Centurial het mogelijk om in één handeling een nieuwe persoon aan te maken:

Plaats de muis op de relatie tussen de beide ouders en klik op je rechtermuisknop. Kies dan Voeg kind toe uit het snelmenu. Beweeg de cursor naar de locatie van het nieuwe kind en klik eenmalig met de linkermuisknop.

Voeg nog een nieuw persoon toe

We begonnen dit blog met het toevoegen van een nieuw persoon met behulp van de hyperlink. Er zijn 2 aanvullende manieren om een persoon toe te voegen aan de graaf. De eerste is door uit de werkbalk linksonder het pictogram Voeg een persoon toe te kiezen:

Klik met de linkermuisknop op die werkbalkknop en verplaats de persoonsrechthoek naar waar je die wilt hebben en klik dan opnieuw met de linkermuisknop. Er is nog een andere manier om dat te doen: klik met de rechtermuisknop in een lege ruimte tussen de personen en kies uit het snelmenu Voeg een persoon toe, verplaats dan de rechthoek naar de gewenste locatie en klik eenmalig met je linkermuisknop:

Twee ouders aan een kind toevoegen

Centurial kan een kind ook tegelijkertijd verbinden met twee ouders, namelijk als volgt:

Plaats de muis boven de kindrechthoek, klik met rechts en kies Voeg ouder(s) toe uit het snelmenu. Verplaats dan de muisknop naar het relatiesymbool tussen beide ouders en klik eenmalig met je linkermuisknop.

Meerdere personen selecteren

Centurial staat je toe meerdere personen tegelijkertijd te selecteren. Daar zijn verschillende manieren voor. De eerste is door het gebruik van de Ctrl toets van je toetsenbord. Selecteer de eerste persoon met je linkermuisknop en blijf vervolgens op die Ctrl knop drukken terwijl je de tweede persoon met je linkermuisknop selecteert. Nu zijn ze beiden geselecteerd en kun je ze ook tegelijk, als volgt, verplaatsen:

De tweede manier om meer personen te selecteren is door het gebruik van het selectievak. Je klikt dan met je linkermuisknop in een lege ruimte tussen persoonsrechthoeken, blijft die knop indrukken en verplaatst je cursor rond de gewenste personen. Daarmee teken je een tijdelijke rechthoek om al die personen heen, ofwel het selectievak. Merk op, dat nu alle personen binnen dat selectievak geselecteerd zijn:

De laatste mogelijkheid om alle personen en hun relaties te selecteren is om – wanneer je in een lege ruimte van dit informatiepaneel op je rechtermuisknop klikt – te kiezen voor Selecteer alles uit het snelmenu. Je kan óók de toetscombinatie Ctrl+A indrukken, waarmee je eveneens alle personen in één keer selecteert. Je ziet direct een groene rand om al die persoonsrechthoeken verschijnen:

Personen en relaties verwijderen

Om een persoon, een relatie of zelfs een groep personen uit het netwerk te verwijderen doe je het volgende: selecteer eerst de desbetreffende personen of relaties, plaats dan je muiscursor over een van die geselecteerde zaken, klik op de rechtermuisknop en kies uit het snelmenu voor Verwijderen (of gebruik de Delete toets). Als waarschuwing zie je een pop up venster verschijnen, waarbij je gevraagd wordt of je dat zeker weet. Na bevestiging zullen de geselecteerde items worden verwijderd:

Merk op dat die pop up alleen verschijnt als er echt beweringen bestaan voor die geselecteerde personen en relaties.

Sjablonen gebruiken

Tenslotte biedt Centurial de mogelijkheid om vooraf gedefinieerde sjablonen te gebruiken voor grafen die vaker gebruikt worden, zoals het Geboortesjabloon (bestaande uit 2 ouders en een pas geboren kind) en het Huwelijkssjabloon (de 2 pasgetrouwden en hun respectievelijke ouders). Beide sjablonen zijn beschikbaar vanuit de werkbalk of vanuit het snelmenu:

Selecteer het sjabloon van de werkbalk of van het snelmenu en klik een keer om het te plaatsen op het canvas van het informatiepaneel.

Samenvatting

Nieuwe en voorheen onbekende informatie verkrijgen uit een nieuwe bron is een van de meer opwindende onderdelen van stamboomonderzoek, en met de nieuwe vaardigheden die je uit deze blog weet te halen kun je van zo’n ervaring nóg meer plezier verwachten.